Diyabet Cerrahisi

Ücretsiz Bilgi Formu

Ücretsiz Bilgi Formu Tedaviler

İletişim

Obezite Cerrahisi hakkında merak ettiğiniz tüm konular ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm bilgilendirme ve ön görüşmelerimiz ücretsizdir.

Diyabet Cerrahisi

Diyabet cerrahisi, obeziteye bağlı tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan bir dizi cerrahi prosedürdür. Bu cerrahi yöntemler, kişinin kilo vermesini sağlayarak diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Tip 2 diyabet, vücudun insülin hormonunu etkin bir şekilde kullanamadığı veya yeterli miktarda üretemediği bir durumdur. Obezite, tip 2 diyabet riskini artırır ve obez bireylerde diyabet sıklığı daha yüksektir. Diyabet cerrahisi, bu ilişkiyi kullanarak obezite ile ilişkili diyabetin kontrolünü ve iyileşmesini hedefler.

Diyabet cerrahisi prosedürleri, mide hacmini azaltarak, besin emilimini değiştirerek veya her ikisini birleştirerek etki edebilir. Bunlar arasında gastrik bypass, tüp mide ameliyatı, ince bağırsağın bağırsakta hareketini hızlandıran prosedürler (bağırsak bypass) ve diğer yöntemler bulunur.

Diyabet cerrahisi, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla diyabetin kontrolünü sağlar. Bu prosedürlerin etkisi, mide hacminin azalmasıyla daha az yiyecek alımı ve bağırsakların yeniden düzenlenmesiyle besin emiliminin azalması yoluyla gerçekleşir. Bu da kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve insülin direncini azaltmaya yardımcı olur.

Diyabet cerrahisi, tip 2 diyabetli obez bireylerde kilo kaybı ve diyabet kontrolünün iyileştirilmesi için etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Ancak, her bireyin durumu farklı olduğundan, diyabet cerrahisi uygunluğunu belirlemek için bir bariatrik cerrahi uzmanıyla görüşmek önemlidir. Bu uzman, kişinin tıbbi geçmişi, diyabet kontrolü ve obezite durumu gibi faktörleri değerlendirecek ve en uygun prosedürü belirleyecektir.

Diyabet Cerrahisi Kimler için Uygundur?

Diyabet cerrahisi, tip 2 diyabetli olan ve obezite sorunu yaşayan bireyler için bir seçenek olabilir. Ancak, her bireyin durumu farklı olduğundan, diyabet cerrahisinin uygunluğunu belirlemek için bir bariatrik cerrahi uzmanıyla görüşmek önemlidir.

Diyabet cerrahisi genellikle aşağıdaki kriterlere sahip olan bireyler için düşünülebilir:

  1. Obezite: Diyabet cerrahisi, vücut kitle indeksi (VKİ) obez sınırlarının üzerinde olan bireylerde düşünülmektedir. VKİ, kilonun boyuta göre nasıl dağıldığını ölçen bir endekstir. Genellikle VKİ 35’in üzerinde olanlar diyabet cerrahisi için aday olabilir.
  2. Tip 2 Diyabet: Diyabet cerrahisi, tip 2 diyabeti olan bireylerde düşünülmektedir. Özellikle tip 2 diyabetli bireylerde kan şekeri düzeyleri kontrol altına alınamıyorsa veya insülin kullanımı gerekiyorsa, cerrahi düşünülebilir.
  3. Diğer Tedavi Yöntemlerinin Etkisizliği: Bireyin diyabet kontrolünü sağlamak için diğer tedavi yöntemleri (ilaçlar, diyabet diyeti, egzersiz vb.) yetersiz kalmışsa ve kilo kaybı gerekiyorsa diyabet cerrahisi düşünülebilir.
  4. İyi Genel Sağlık Durumu: Diyabet cerrahisi, genel sağlık durumu iyi olan bireylerde daha etkili olabilir. Bireyin ameliyat risklerini tolere edebilecek durumda olması önemlidir.

Diyabet cerrahisi için uygunluk değerlendirmesi, bir bariatrik cerrahi uzmanı tarafından yapılmalıdır. Uzman, bireyin tıbbi geçmişini, obezite ve diyabet durumunu dikkate alacak ve en uygun tedavi seçeneğini belirleyecektir. Ayrıca, cerrahi öncesi ve sonrası süreçte uygun takip ve destek sağlanması da önemlidir.

Diyabet Cerrahisi sonrası insülin kullanımı?

Diyabet cerrahisi sonrasında, insülin kullanımı durumu bireye özeldir ve cerrahi sonrası insülin gereksinimi bireyden bireye değişebilir. Ancak, diyabet cerrahisi tip 2 diyabetin kontrolünü iyileştirmeyi hedeflediği için, ameliyat sonrasında insülin kullanımının azalması veya tamamen sona ermesi sık görülen bir durumdur.

Diyabet cerrahisi, kilo kaybını ve insülin direncini azaltarak ve kan şekeri düzeylerini düzenleyerek tip 2 diyabetin kontrolünü sağlamayı amaçlar. Gastrik bypass veya tüp mide gibi cerrahi prosedürler, besin emilimini etkileyerek ve hormonal değişiklikler yaratarak diyabet üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

Ameliyat sonrası dönemde, birçok hastada kilo kaybı ve kan şekeri düzeylerinde belirgin düzelme görülür. Bu durum, insülin direncinin azalması ve pankreasın daha etkin bir şekilde insülin üretmesiyle ilişkilendirilebilir. Sonuç olarak, birçok hastada insülin kullanımında azalma veya insülinin tamamen kesilmesi mümkün olabilir.

Ancak, her bireyin yanıtı farklı olabilir ve bazı bireylerde insülin kullanımına devam etmek gerekebilir. Özellikle uzun süredir tip 2 diyabeti olan ve pankreas fonksiyonları daha ciddi şekilde etkilenmiş bireylerde, insülin kullanımına devam etmek gerekebilir.

Diyabet cerrahisi sonrası insülin kullanımının durumu, cerrahi öncesi durum, ameliyat tipi, bireyin kilo kaybı ve hormonal değişikliklere tepkisi gibi faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, insülin kullanımının düzenlenmesi ve takibi, bir endokrinolog veya diyabet uzmanı tarafından yapılmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde düzenli takip ve kan testleriyle insülin dozajı ayarlanır ve gerektiğinde değiştirilir.

Tüp Mide Ameliyatı

Bu ameliyat, midenin büyük bir bölümünün çıkarılması ve küçük bir tüp şeklinde yeniden şekillendirilmesi işlemidir.

Gastrik Bypass

Bu işlemde mide küçültülür ve bağırsaklar yeniden düzenlenir.

Mini Gastrik Bypass

Mide hacminin azaltılması ve bağırsakların yeniden düzenlenmesi yoluyla kilo kaybını teşvik eden bir obezite cerrahi prosedürüdür.

Diyabet Cerrahisi

Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla yapılan cerrahi müdahaleleri içerir.

Mide Balonu

Doygunluk hissi yaratmayı amaçlayan, geçici bir kilo kaybı tedavisi yöntemidir.

Revizyon Cerrahisi

Operasyonunun sonuçları ile ilgili problemleri düzeltmek veya başarısız olan vakalarda tekrar müdahalede bulunmak amacıyla yapılan cerrahi bir prosedürdür.